Kędzierzyn-Koźle

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla (UM)
 • Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu (PUP)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • ul. Jana Pawła II 26
  • Tel.: +48 77 405-66-00
  • www.zus.pl
 • Szpital Zespolony
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • ul. Roosevelta 2
  • Tel.: +48 77 406-24-00
 • Miejski Zakład Komunikacji w Kędzierzynie-Koźlu (MZK)
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • ul. Kozielska 2
  • Tel.: +48 77 483-52-52
  • www.mzkk-kozle.com.pl
  • E-mail: mzk@mzkk-kozle.com.pl
  • NIP: 749-000-80-23
  • REGON: 530540855
 • Polskie Koleje Państwowe (PKP)
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • ul. Dworcowa 1
  • Tel.: +48 77 483-59-84
  • www.pkp.pl
 • Miejski Ośrodek Kultury (MOK)
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • al. Jana Pawła II 27
  • Tel.: +48 77 483-40-57
  • www.mok.com.pl
  • E-mail: mok@mok.com.pl
  • NIP: 749-10-03-186
  • REGON: 000281660
 • Towarzystwo Sportowe "Chemik"
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • al. Jana Pawła II 29
  • Tel.: +48 77 472-54-80
  • mosir.kedzierzynkozle.pl
  • E-mail: sekretariat@mosir.kedzierzynkozle.pl
  • NIP: 749-19-54-792
  • REGON: 532437162
 • MMKS Kędzierzyn-Koźle (klub siatkarski)
 • Mostostal Azoty
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • ul.Mostowa 1A
  • Tel./fax: +48 77 405-41-40
  • www.mostostal-azoty.pl
  • E-mail: club@mostostal-azoty.pl
  • NIP: 749-19-01-407
 • Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (ZAK)
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • ul. Mostowa 30 A
  • Tel.: +48 77 481-20-00 (centrala)
  • www.zak.com.pl
  • E-mail: zak@zak.com.pl
 • Radio Park 93,9 FM Kędzierzyn-Koźle
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • ul. Piastowska 1 (III piętro)
  • Tel.: +48 77 482-28-24
  • www.parkfm.com.pl
  • E-mail: redakcja@parkfm.com.pl

O Kędzierzynie-Koźlu

Miasto powiatowe w województwie opolskim, w Kotlinie Raciborskiej, u ujścia Kłodnicy do Odry. 70 tysięcy mieszkańców (2000).

Wielki ośrodek przemysłu chemicznego: Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (alkohole przemysłowe, plastyfikatory, żywice, komponenty i produkty dla przemysłu chemicznego, włókienniczego, papierniczego, skórzanego, metalurgii i budownictwa, gazy techniczne), Zakłady Chemiczne Blachownia (kombinat chemii organicznej oraz ośrodek przeróbki smoły koksowniczej i pirolizy benzyny), ponadto produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych (m.in. opakowania), gazów technicznych, różnorodnych środków chemicznych dla przemysłu; Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej; rozwinięty przemysł maszynowy (m.in. aparatura chemiczna), metalowy (konstrukcje stalowe, przeróbka złomu), elektrotechniczny, drzewny, papierniczy, odzieżowy, włókienniczy, skórzany, poligraficzny, spożywczy; elektrownia i elektrociepłownia; Stocznia Remontowa Żeglugi Śródlądowej; od 1990 Śląski Wolny Obszar Celny; siedziby oddziałów wielu banków; węzeł kolejowy (Gliwice-Nysa, Opole-Racibórz) i drogowy; jeden z największych w kraju portów śródlądowych (Koźle); lokalny ośrodek kulturalny (Muzeum Ziemi Kozielskiej) i szkolnictwa ponadpodstawowego (m.in. szkoły żeglugi śródlądowej, chemiczne); tereny rekreacyjne i sportowe (stadiony, hale, tor kartingowy); Szlak Powstań Śląskich (Góra Św. Anny-Katowice).

Miasto rozciąga się na długości 19 km po obu stronach Odry oraz wzdłuż Kłodnicy i Kanału Gliwickiego; składa się z kilku odrębnych dawniej jednostek osadniczych, z których najstarszą jest Koźle; w śródmieściu Kędzierzyna zabudowa blokowa (głównie międzywojenna), otoczona nowymi osiedlami; tereny przemysłowe na południowy wschód od centrum i na południowym brzegu Kanału Gliwickiego; zabudowa mieszkaniowa także wzdłuż drogi do Ujazdu i na wschodnich peryferiach (Sławięcice); w dzielnicach Pogorzelec (na zachodzie) i Kuźniczka (na północy) wielkie kompleksy ogrodów działkowych; 45% powierzchni miasta zajmują lasy. W pobliskich Januszkowicach żwirownia i ośrodek rekreacyjny, w Kotlami kopalnia piasku podsadzkowego i zakład metalowy (drut, wyroby z drutu).

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia i zabytki

Powstało 1975 przez połączenie 4 sąsiednich miast: Kędzierzyna, Koźla, Kłodnicy, Sławięcic. Wieś Kędzierzyn wzmiankowana 1283; do 1355 należała do Piastów śląskich; od 1289 pod zwierzchnictwem Czech, od 1526 w monarchii Habsburgów, od 1742 w państwie pruskim (zgermanizowana nazwa Kędzierzyna Heydebreck, Koźla — Cosel); rozwój w XIX w. związany z budową 1788-1812 Kanału Kłodnickiego oraz węzła kolejowego po 1845 i osiedla kolejarzy; 1921 teren walk w czasie III powstania śląskiego, m.in. 10 V 1921 zdobyty przez oddziały powstańcze; objęty plebiscytem na Górnym Śląsku (1921), pozostał w granicach Niemiec; 1939 koncern IG Farben zbudował pod Kędzierzynem zakłady chemiczne (zniszczone podczas wojny, odbudowane). W 1940-45 na terenie Kędzierzyna oraz Blachowni Śląskiej Koźla i Sławięcic filia obozu koncentracyjnego Auschwitz, ponad 40 obozów pracy przymusowej i komand roboczych (około 50 tysięcy więźniów różnej narodowości, głównie Polaków i Żydów z Polski, pracujących przy budowie i eksploatacji fabryki benzyny syntetycznej koncernu Oberschlesische Hydrierwerke AG, w zakładach IG Farben, porcie rzecznym i inne); 1944 Kędzierzyn całkowicie zniszczony przez nalot aliantów; od 1945 w Polsce, odbudowany; prawa miejskie 1951; 1973 do Kędzierzyna-Koźla włączono Blachownię Śląską; od 1999 siedziba powiatu.

Zabytki:

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Kędzierzyn-Koźle w liczbach

Powierzchnia miasta 123,7 km2 (12 371 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 65 572
Liczba urodzeń w 2006 roku 558
Liczba zgonów w 2006 roku 553
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 387
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 546
Ilość osób, które pracują 17 189
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 3 418
Ilość książek w miejskich bibliotekach 188 929 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 42 (o średniej powierzchni 170,9 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 60
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 6 789
Dochody miasta (gminy) 142 757 845,05 zł
Wydatki miasta (gminy) 147 406 978,00 zł
Średnia pensja w powiecie kędzierzyńskim 2 636,85 zł (co stanowi równowartość średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie kędzierzyńskim 27 640
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 12,3
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl